(+420) 777 908 759 spc@spc-most.cz

     Speciálně pedagogické vyšetření

  • Speciálně pedagogická diagnostika školní zralosti.
  • Individuální speciálně pedagogická diagnostika dětí předškolního věku z důvodů nerovnoměrného vývoje.
  • Individuální speciálně pedagogická diagnostika dětí předškolního věku, žáků základních škol a žáků středních škol s problémy v adaptaci a s výchovnými problémy, včetně specifických poruch chování.

Individuální speciálně pedagogická diagnostika jako odklad:

  • pro inkluzi žáků se specifickými poruchami učení a chování nebo pro specializovanou péči v rozsahu integrace.
  • pro návrhy na zařazování a přeřazování žáků se specifickými poruchami učení a chování do škol, tříd, oddělení a studijních skupin s upravenými vzdělávacími programy.
  • Individuální speciálně pedagogická diagnostika žáků středních škol jako podklad pro pomoc při reorientaci a přestupu na jinou střední školu.

 

  • Individuální úprava podmínek přijímacího řízení
  • Individuální úprava podmínek k maturitní zkoušce.