(+420) 777 908 759 spc@spc-most.cz

Poradenství pro děti.

Zajistíme žákům a studentům se zdravotním postižením
odbornou péči, která jim pomůže do života.

}

Nabídka pracovního místa – školský logoped

Aktuální informace:

 

 

 Na vyšetření přichází jeden zákonný zástupce a dítě na vyšetření. A to maximálně 5 – 10 minut před dohodnutým termínem.

Za pochopení a dodržení děkujeme

Těší se na vás pracovnice SPC.

 

Podle potřeby lze všechny pracovníky telefonicky kontaktovat v době od 8h – 15h.

Naši odborní pracovníci jsou ambulantními i terénními pracovníky, jejich pracovní doba je flexibilní.

SPC je školské poradenské zařízení, které poskytuje poradenské služby dětem, žákům, studentům se zdravotním postižením, znevýhodněním, jejich rodičům, zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Standartní poradenské služby jsou poskytovány bezplatně, na základě žádosti zákonných zástupců, zletilých studentů škol nebo školských zařízení.

 

Naši klienti:

  • děti předškolního věku (3 – 6 let)
  • děti a žáci školního věku
  • studenti středních škol

 

 

 

 

 

 

     Poskytované služby