(+420) 770 155 931 spc@spc-most.cz

Poradenství pro děti.

Zajistíme žákům a studentům se zdravotním postižením
odbornou péči, která jim pomůže do života.

}

Začínáme už 1. září!

     O nás

Speciálně pedagogické centrum (SPC) pro děti a mládež s vadami řeči.
Speciálně pedagogické centrum (SPC) Most poskytuje poradenské služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům ve školách a školských zařízeních a ostatním subjektům (např. OSPOD, dětský psychiatr, neurolog aj.). Školské poradenské zařízení poskytuje bezplatně standardní poradenské služby, a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, s případným doporučením škol nebo školských zařízení na území Ústeckého kraje. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žáka, v případě nezletilého žáka písemný souhlas jeho zákonného zástupce s vadami řeči.
Služby jsou poskytovány ambulantní formou a v terénu návštěvami v rodinách, mateřských školách, školách a školských zařízeních.
Kdo jsou naši klienti:

  • děti předškolního věku (cca 3 – 6 let)
  • děti a žáci školního věku (6 – 15 let)
  • žáci středních škol

     Poskytované služby