(+420) 777 908 759 spc@spc-most.cz

Poradenství pro děti.

Zajistíme žákům a studentům se zdravotním postižením
odbornou péči, která jim pomůže do života.

}

Začínáme už 1. září!

Aktuální informace:

 Žádáme rodiče, aby v době epidemiologické situace dodržovali následující:

 Na vyšetření přichází jeden zákonný zástupce a dítě na vyšetření. A to maximálně 5 – 10 minut před dohodnutým termínem.

 Za pochopení a dodržení děkujeme

 

Od 18.11.2020 se budou na všech pracovištích SPC vykonávat pouze vyšetření, ambulantní logopedické a speciálně pedagogické intervence.

Návštěvy pracovníků v MŠ a ZŠ v rámci zajištění logopedické péče jsou prozatím pozastaveny.

Těší se na vás pracovnice SPC.

Ke stažení – Ochrana zdraví a provoz školských poradenských zařízení v období do konce školního roku 2019

SPC – všechna detašovaná pracoviště – pracují v omezeném režimu. Do odvolání jsou zrušeny logopedické a speciálně pedagogické intervence.

V současné době jsou realizována pouze nezbytně nutná vyšetření – speciálně pedagogická a psychologická – v souvislosti s realizací podpůrných opatření ve školských zařízení, popř. vyšetření z jiných závažných neodkladných důvodů.

Rodiče klientů se mohou telefonicky spojit s logopedy/speciálními pedagogy a konzultovat další postupy logopedické/speciálně pedagogické intervence.

V případě uvolňování vládních nařízení budou zákonní zástupci kontaktováni s nabídkou nových termínů intervencí.

 

Podle potřeby lze všechny pracovníky telefonicky kontaktovat v době od 8h – 15h.

 

Pracovníci SPC přejí všem pevné zdraví a těší se na brzké shledání v lepších časech. Spolu to zvládnem!“

 

 

 

 

     Poskytované služby

Aktuální informace:

Vážení klienti,
SPC pracuje za zvýšených hygienických opatření – dle Pokynu MŠMT (viz odkaz Ochrana zdraví a provoz ŠPZ v období do konce školního roka 2019/2020).
Prosíme klienty o jejich dodržování.
Pracovníci SPC jsou oprávněni změřit tělesnou teplotu klientovi, informovat a dohlédnout na dodržování hygienických opatření.
Klient se dostaví s vlastní rouškou, v doprovodu 1 osoby – zákonného zástupce. Po vstupu do prostor SPC bude postupovat podle pokynů pracovníků.

 

 Všichni pracovníci SPC jsou tu stále pro vás. Na všech pracovištích pracujeme v omezeném režimu (telefonní, mailová komunikace).

Podle potřeb nás prosím kontaktujte.

Budeme se snažit vyřešit vaše požadavky – zejména v případě posouzení školní zralosti a v případě ukončení platnosti Doporučení pro školská zařízení.

Vše řešíme operativně, v nejlepším zájmu klientů a jejich rodin v podmínkách nouzového stavu.

 

V případě zrušených plánovaných vyšetření vás budeme včas informovat o novém termínu.

 

Velmi si vážíme vaši spolupráce

Pracovníci SPC Měcholupy, Chomutov, Most

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Všechny Vás moc zdravím,

i v nelehké situaci, kterou nyní prožíváme a v době sociální izolace, bych Vám ráda nabídla možnosti, jak se se mnou spojit. Možná prožíváte obavy, že se něco nestihne, že jsme měli domluvenou konzultaci, vyšetření, jinou péči a teď nevíte, co s tím, jak toto řešit. Protože se zřejmě delší dobu v centru ani ve škole nepotkáme, ráda bych vám nabídla jiné způsoby, jak se se mnou spojit. Mimo mailu novotna@spc-most.cz je možné i nadále využívat tel.770 182 232,  kdy na sms či prozvonění mohu zavolat zpět Vám a konzultovat potřebné. Jsem také na WhatsAppu (tel.604 933 822). Pokud se budete chtít setkat virtuálně, budu moc ráda, když se ozvete a domluvíme čas.

Ráda Vás uslyším.

Opatrujte se. Těším se na Vás ve škole i v centru.

 

                                                                     Adéla Novotná, speciální pedagog

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nabídka pracovní pozice: 

Logopedická základní škola Měcholupy hledá do SPC v Mostě uchazeče na pozic:
psycholog – plný/popřípadě částečný úvazek

 

 

 

     Poskytované služby